Tag Archives: WILD HEARTS

เกม WILD HEARTS วางขายแล้ววันนี้ แต่กระแสแง่ลบกระจาย

สงสัยจะกลายเป็นเกมที่กระแสไม่ค่อยดีตั้งแต่เปิดตัว