Tag Archives: Overwatch

Overwatch แจ้งวันที่จะถอนระบบกล่องกาชา Loot Box ออกจากเกมแล้ว!!!

ระบบกล่องสุ่มกาชาที่เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในเกมนี้ กำลังจะถูกถอดแล้วแทนที่ด้วยระบบใหม่แล้ว!