Tag Archives: DNFC

พามารู้จัก DNFC เกมที่ให้เปิดร้านไก่ทอดบังหน้า และทำธุรกิจค้ายา!!!

ลองคิดภาพเกมที่เราต้องทำธุรกิจค้ายา แต่ก็ต้องเปิดร้านขายไก่ทอดให้คนจับผิดไม่ได้สิ!